Câu hỏi gần đây với từ khóa: desmopressin

0 k thích
0 trả lời 2 đã xem
0 k thích
0 trả lời 1 đã xem
đã hỏi ngày 26 tháng 9 trong Tốt bởi dfgh688 (339,740 điểm)
0 k thích
0 trả lời 2 đã xem
0 k thích
0 trả lời 2 đã xem
đã hỏi ngày 19 tháng 7 trong Tốt bởi dfgh688 (339,740 điểm)
0 k thích
0 trả lời 4 đã xem
0 k thích
0 trả lời 2 đã xem
0 k thích
0 trả lời 2 đã xem
0 k thích
0 trả lời 4 đã xem
đã hỏi ngày 10 tháng 5 trong Tệ bởi dfgh688 (339,740 điểm)
0 k thích
0 trả lời 9 đã xem
0 k thích
0 trả lời 7 đã xem
0 k thích
0 trả lời 4 đã xem
đã hỏi ngày 1 tháng 4 trong Tốt bởi dfgh688 (339,740 điểm)
0 k thích
0 trả lời 7 đã xem
0 k thích
0 trả lời 12 đã xem
0 k thích
0 trả lời 8 đã xem
đã hỏi ngày 23 tháng 2 trong Tệ bởi dfgh688 (339,740 điểm)
0 k thích
0 trả lời 7 đã xem
0 k thích
0 trả lời 5 đã xem
đã hỏi ngày 17 tháng 2 trong Nhà hàng bởi dfgh688 (339,740 điểm)
0 k thích
0 trả lời 4 đã xem
0 k thích
0 trả lời 34 đã xem
đã hỏi ngày 23 tháng 1 trong Tệ bởi dfgh688 (339,740 điểm)
Xem nhiều hơn, hãy nhấn vào danh sách câu hỏi hoặc danh sách từ khóa .
Chào mừng đến với Y Kien, nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
...