Câu hỏi gần đây với từ khóa: glucophage

0 k thích
0 trả lời 8 đã xem
đã hỏi ngày 18 tháng 2 năm 2018 trong Nhà hàng bởi dfgh688 (339,740 điểm)
0 k thích
0 trả lời 7 đã xem
đã hỏi ngày 15 tháng 2 năm 2018 trong Tệ bởi dfgh688 (339,740 điểm)
0 k thích
0 trả lời 4 đã xem
đã hỏi ngày 14 tháng 2 năm 2018 trong Tệ bởi dfgh688 (339,740 điểm)
0 k thích
0 trả lời 17 đã xem
đã hỏi ngày 11 tháng 2 năm 2018 trong Nhà hàng bởi dfgh688 (339,740 điểm)
0 k thích
0 trả lời 6 đã xem
đã hỏi ngày 9 tháng 2 năm 2018 trong Nhà hàng bởi dfgh688 (339,740 điểm)
0 k thích
0 trả lời 4 đã xem
0 k thích
0 trả lời 9 đã xem
đã hỏi ngày 31 tháng 1 năm 2018 trong Tệ bởi dfgh688 (339,740 điểm)
Chào mừng đến với Y Kien, nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
...