Câu hỏi gần đây với từ khóa: petardas

0 k thích
5 trả lời 843 đã xem
đã hỏi ngày 16 tháng 11 năm 2017 bởi GerardoGalva (120 điểm)
Xem nhiều hơn, hãy nhấn vào danh sách câu hỏi hoặc danh sách từ khóa .
Chào mừng đến với Y Kien, nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
...