Từ khóa phổ biến nhất

1 × able   1 × cho
1 × seem   1 × chữa
1 × same      
1 × summer      
1 × early      
1 × belt      
1 × common      
1 × prefer      
1 × islands      
1 × would      
Chào mừng đến với Y Kien, nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
...