Từ khóa phổ biến nhất

1 × shadow   1 × meditation   1 × manufactures
1 × seems   1 × did   1 × creators
1 × jokes   1 × word   1 × assistance
1 × andy   1 × differences   1 × direction
1 × 11   1 × nylon   1 × started
1 × match   1 × accessory   1 × doing
1 × contains   1 × fine   1 × roll
1 × previous   1 × hawaiian   1 × few
1 × pune   1 × managed   1 × brush
1 × became   1 × hawaii   1 × prior
Chào mừng đến với Y Kien, nơi bạn có thể đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời từ những thành viên khác trong cộng đồng.
...